ఈటి (ఎవరికీ తలవంచడు): రివ్యూ

వరుసగా రెండు సినిమాలను ఓటీటీలోనే రిలీజ్ చేశాడు. ‘‘ఈటి’’ (ఎవరికీ తలవంచడు) చిత్రంతో థియేటర్లలోకి దిగాడు సూర్య.