ఢిల్లీకి కేసీఆర్ : రకరకాల చర్చలు నడుస్తున్నాయి…

ధాన్యం కొనుగులుపై “త్వరలోనే కేంద్రానితో తాడో పేడో తేల్చుకుంటామని” ప్రకటించటం వల్ల. ఈసారి కేసీఆర్ డిల్లీ ప్రయాణం మీద మరింత ఆసక్తి పెరిగింది.