‘ది కశ్మీర్‌ ఫైల్స్‌’. ఇది కేవలం సినిమా కాదు

వాస్తవమా? వక్రీకారణా?
1990లో కశ్మీర్‌ లో ఎంతమంది కశ్మీరీ పండిట్లు ఉన్నారు అనేది ఇప్పుడు చర్చగా మారింది.