ఈటీ… ఇరగదీస్తోంది

స్త్రీల సమస్యలపై పోరాడే పాత్రలో కన్నభిరన్‌ గా సూర్య నటన కేక పుట్టిస్తొందని అంటున్నారు.