40 ఏళ్ల తెలుగు దేశం లోగో ఆవిష్కరణ

40 ఏళ్ల తెలుగు దేశం ప్రస్థానం పై ప్రత్యేక లోగో ఆవిష్కరించనున్న టీడీపీ జాతీయ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు – ఎన్టీఆర్ భవన్, అమరావతి నుండి ప్రత్యక్ష ప్రసారం https://twitter.com/i/broadcasts/1djGXPAEyyyGZ