ధనుష్ తో విడాకుల తరవాత…. ఐశ్వర్య

“ముసాఫిర్” సాంగ్ యూట్యూబ్‌లో అప్ లోడ్ చేసిన తొమ్మిది గంటల్లో 1.9 మిలియన్ వ్యూస్ సాధించింది.