బీజేపీ ఈవీఎంలను ఎత్తుకు పోతోంది…. అఖిలేష్ యాదవ్ ఆరోపణ

వారణాసిలోని ఒక కౌంటింగ్ కేంద్రం నుంచి ఈవీయంలను ప్రయత్నం జరిగిందని చెప్పిన అఖిలేష్ బీజేపీ అక్రమాలకు పాల్పడుతోందని ఆరోపించారు.