గుజరాత్ పశు నియంత్రణ బిల్లు: వ్యతిరేకత ఎందుకు?

గుజరాత్ శాసనసభ కొత్త చట్టాన్ని అనుసరిస్తూ చేసిన నిబంధనల ప్రకారం పశువుల యజమానులు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందే అని తేల్చి చెప్పింది.