పదవతరగతి అర్హతతో ఇండియన్ ఆర్మీ ఉద్యోగాలు

ఇండియన్ ఆర్మీ 14 పోస్టులు భర్తీ కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.