సౌత్ సినిమా విత్ కరణ్ జోహార్: రాజమౌళి మీద పంతమా?

సౌత్ నుండి వచ్చే ఇతర పెద్ద సినిమాల మీద ఫోకస్ చేశాడు కరణ్‌ జోహార్.