క్రికెట్‌లో కొత్త రూల్స్.. గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన ఎంసీసీ

క్రికెట్‌లో కొత్త రూల్స్‌కు ఎంసీసీ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. గతంలో ఉన్న నిబంధనలకే కొన్ని సవరణలు, మరి కొన్ని కొత్త వాటిని జత చేసింది. ఇవి ఈ ఏడాది అక్టోబర్ నుంచి అమలులోకి వస్తాయి.