ఫారెస్ట్ బాత్ : ఇదొక లేటెస్ట్ ట్రెండ్

‘ఫారెస్ట్ బాత్’ అంటే అడవిలో స్నానం చేయడం కాదు. శరీరాన్ని ప్రకృతిని అనుసంధానించే ప్రక్రియ. దీన్నే జపాన్‌లో షిన్రిన్ యోకు అంటారు. భారతీయులకు ఆయుర్వేదం ఉన్నట్టే జపనీయులకు ఎకో థెరపీ అందుబాటులో ఉంది. దీన్ని జపనీయులు ‘ఫారెస్ట్‌ బాతింగ్‌, ఫారెస్ట్ థెరపీ’ అంటారు.