అమెరికాని వణికిస్తోన్న కొత్త ఒమిక్రాన్ : జాగ్రత్త అవసరమే

అమెరికాలో కొత్త కరోనా ఇన్ఫెక్షన్లలో బీఏ2 వేరియంట్ 34.9 శాతంగా ఉండడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.