నటుడు విల్‌స్మిత్‌పై పదేళ్ల బ్యాన్

పదేళ్లపాటు ఆస్కార్ వేడుకల్లో పాల్గొనకుండా మోషన్ పిక్చర్ అకాడమీ
విల్ స్మిత్‌పై బ్యాన్ విధించింది