అట్టడుగు నుండి అంతర్జాతీయ స్థాయికి

బీహార్ లోని మారు మూల పల్లె ‘ చాన్ద్వా ‘ లో ఏప్రిల్ 5 , 1908 లో అట్టడుగు చమార్ కుటుంబం లో పుట్టి ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ILO సదస్సుకు హాజరైయ్యేంత ఖ్యాతి గడించిన బాబూ జగ్జీవన్ రామ్ జీవితం అత్యంత స్ఫూర్తి దాయకం.