ఒకరోజు ముందే రానున్న ‘భీమ్లా నాయక్’

డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్, ఆహా యాప్స్‌లో ముందు చెప్పిన దానికంటే ఒకరోజు ముందుగానే భీమ్లానాయక్ స్ట్రీమింగ్ ఉండబోతోంది.