30,453 పోస్టుల భర్తీ : తెలంగాణా నిరుద్యోగులకు శుభవార్త

తెలంగాణలో . మొత్తం 30,453 ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయటానికి ప్రభుత్వం ఓకే చెప్పింది.